TIB (5651) LOGLAMA

4/5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında;

01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yönetmelik'in 5 inci maddesi birinci fıkrasının (e) bendine istinaden, (d) bendi gereğince, ticari amaçla internet
toplu kullanım sağlayıcılarının elektronik ortamda sistemlerine kaydettikleri dahili IP dağıtım loglarının doğruluğunun
ve bütünlüğünün teyit edilebilmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle oluşturulan dahili IP dağıtım loglarının doğruluk ve
bütünlüğünün korunması için, bu log dosyalarının girdi olarak alınarak, elektronik imzasının oluşturulması ve bu
dosyaların imzası ile birlikte saklanması gerekmektedir.

Firewall Suite™ kendi DHCP sunucusu üzerinde tutulan İç IP dağıtım loglarını(1) TIB tarafından yayımlanmış örneğe göre
hazırlanmakta ve TIB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı)'in geliştirmiş olduğu IP Log İmzalayıcı programı(2) ile imzalamaktadır.
Örnek için tıklayınız.

ÖNEMLİ: İlgili kanun ve yönetmelik kapsamında mülki idare amirinden izin belgenizi(3) alınız.

(1) 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in
5 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi
(2) 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in
5 inci maddesi birinci fıkrasının (e) bendi
(3) 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in
5 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi

Kanun ve yönetmelik
- 4/5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun için tıklayınız.
- 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Firewall Suite® Ultimate   Teknik Özellikler   Network Entegrasyonu   Ekran Görüntüleri   TIB (5651) Loglama